Boudewijn Poelmann start impact investing fonds

Oprichter wil bijdragen aan positieve veranderingen in de samenleving 

Groene start-ups uit Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Noorwegen en Zweden, de landen waar een Postcode Loterij is, kunnen weer kans maken op een finaleplaats van de Postcode Lotteries Green Challenge. Deze internationale duurzaamheidscompetitie is uitgegroeid tot een van de grootste jaarlijkse wedstrijden ter wereld. In totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar voor de vijf beste inzendingen, waarvan 500.000 euro voor de winnaar, plus coaching. Met deze internationale wedstrijd helpt de Nationale Postcode Loterij start-ups hun innovaties voor een duurzamere wereld op de markt te brengen. Aanmelden kan tot 1 april 2020 via www.greenchallenge.info.

Boudewijn Poelmann, oprichter van de Postcode Loterij, gaat verder met zijn missie om de wereld mooier te maken. Onder de naam Phase2.earth heeft hij met drie (oud-)medewerkers* van Novamedia een impact investeringsfonds opgericht.

Dit fonds gaat de komende acht jaar investeren in sociale en maatschappelijke organisaties die krachtige en compassievolle producten en diensten op de markt brengen. Ook wil het fonds zelf meewerken om deze 'bedrijven met een ziel' succesvol naar de markt te brengen.

Aandeelhouders in het nieuwe impact investing fonds zijn onder meer Novamedia, Feste Investments van Joop van den Ende en Cella Media van Boudewijn Poelmann en Annemiek Hoogenboom. Een Investment Committee, onder voorzitterschap van oud-minister Cees Veerman, adviseert en besluit over de investeringen. 

Boudewijn Poelmann: “Ik ben een groot bewonderaar van Professor Yunus, Nobelprijswinnaar voor de Vrede voor zijn inspanningen om economische en sociale ontwikkelingen van onderop mogelijk te maken. Hij stimuleert mensen om altijd actief te blijven en noemt deze fase van het leven vanaf de formele leeftijd van pensionering: “phase two”. Een tweede fase, waarin je vrij bent en de dingen doet die je altijd wilde doen. Dat stimuleerde mij om invulling te geven aan mijn wens om bedrijven met een maatschappelijke missie, zoals bijdragen aan de energietransitie, succesvol te maken. Ik kijk er erg naar uit dat ik mij hierop kan gaan richten met Phase2.earth.” 

Duurzame energie een belangrijke focus 
Het impact investeringsfonds is gericht op actief portfoliobeheer, waarbij het naast financiële inbreng ook actief het bestuur versterkt en ondersteunt rond het vermarkten van de producten en diensten. Duurzame energie wordt daarbij een belangrijke focus, het liefst consumentgericht, omdat dit tegelijkertijd een mentale verandering teweegbrengt.

Investment Committee 
De Investment Committee, bestaande uit 4 externe experts, besluit over de aankoop of verkoop van participaties. Deze bestaat uit: Cees Veerman (voorzitter), Ruud Koornstra, Joop Drechsel en Petra Vernooij. 

Scale-up vs start-up 
Naast oprichter van de Postcode Loterij was Poelmann ook oprichter en naamgever van Stichting DOEN, het fonds van de Goede Doelen Loterijen. DOEN geeft vooral subsidies aan kleinere vernieuwende organisaties en projecten en is daarnaast één van de Nederlandse pioniers op het gebied van impact investeren. Onder het mom van ‘subsidies waar nodig, investeren waar mogelijk’ deed DOEN ruim 25 jaar geleden haar eerste investeringen in duurzame ondernemingen.

DOEN Participaties, de maatschappelijk investeringsmaatschappij van Stichting DOEN, is inmiddels uitgegroeid tot de grootste impact investeerder in duurzame en sociale startups van Nederland. DOEN Participaties richt zich vooral op startups, Phase2.earth investeert in bedrijven die zich in een latere fase van hun ontwikkeling bevinden. 

Novamedia
Novamedia is met een minderheidsaandeel één van de investeerders en maakt geen deel uit van de organisatie van dit nieuwe impact fonds. Novamedia is gericht op maatschappelijke impact en heeft zich gecommitteerd aan dit nieuwe fonds voor maximaal 21,5 miljoen euro. Bijdragen worden beschikbaar gesteld na een positief oordeel van de Investment Committee. Bij dit initiatief zijn geen financiële middelen betrokken van de aan Novamedia verbonden Loterijen. 

Phase2.earth houdt vanaf 2021 kantoor vanuit Villa Boekesteyn in ‘s-Gravenland, Noordereinde 56.